Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Welcome to Ngqushwa Local Municipality, servicing the towns of Peddie, Bhira and Hamburg

Ngqushwa Local Municipality, located in the Eastern Cape is bounded on the East by the Fish River and on the South by the Indian Ocean. The municipality is an amalgamation of two towns namely, Hamburg and Peddie. It is one of the seven municipalities that fall under the Amathole District Municipality. With its natural beauty and character (especially in the coastal areas), Ngqushwa is a wonderful tourist attraction that prides itself in its rich history and heritage.

I CORONA Virus yintsholongwane entsha, kwaye ichiza lokuyinyanga alikafumaneki. Umasipala uhlaba ikhwelo lokuba siqiniseke ngokuzikhusela, siyinqande inganweni, siqaphele imithetho nemiqathango ebekiweyo ngurhulumente ngexesha le LOCKDOWN esingabalula kuyo ukunxitywa kwemaski kwindawo ezinabantu, singasondelelani, sihlambe izandla rhoqo.

Sicela sibongoza uluntu luqaphele ezi mpawu: Umqala obuhlungu, ukhohlo-khohlo olomileyo nokuminxana okubangela umntu aphefumle nzima, Ubushushu obudlula iqondo elingu 36 degrees Celcius, ukudinwa okumandla nokuqaqanjelwa ngumzimba.

Xa usiva ezi mpawu ndwendwele ikliniki okanye kugqirha okufutshane. Enkosi.

X
Enable Notifications    OK No thanks